2.- Horari d’atenció a famílies i reunions

2.- HORARI D´ATENCIÓ A FAMÍLIES

RESPONSABLES

DIRECCIÓ Candi Marco Navarro

DIMARTS

DIJOUS

15:00h a 17:00h

09:00h a 13:00h

CAP D’ESTUDIS Pedro Pérez Perales

DILLUNS

DIMARTS

12:50h a 13:40h

12:50h a 13:40h

TUTORS i HORES D’ATENCIÓ SETMANALS

1r A Óscar Gasent Serrano DIVENDRES 10:00h a 10:50h
1r B Mariola Giner Clemente DIMARTS 15:45h a 16:30h
1r C

Estefanía Tortosa Fernández

DIMECRES 15:45h a 16:30h
1r D Beatriz Muedra de la Asunción DIMECRES 10:50h a 11:40h

 

2n A Claudia Fambuena Muedra DIMECRES 10:50h a 11:40h
2n B Arantxa Górriz Lecea DILLUNS 8:50h a 09:40h
2n C Mª José Alonso Peris DIMECRES 12:00h a 12:50h
2n D Silvia Albentosa Sanchis DIVENDRES 12:00h a 12:50h

 

3r A Inmaculada Tudela Marcilla DIVENDRES 10:50h a 11:40h
3r B Ana Martínez Gimeno DIJOUS 15:45h a 16:30h
3r C Silvana Campos Aloy DIJOUS 8:50h a 09:40h
3r D José Antonio Marco Valero DIVENDRES 10:50h a 11:40h
PMAR Cristina Sánchez Alonso DIMARTS 10:00h a 10:50h

 

4t A Mª Jesús Lozano Lacalle DIMARTS 8:50h a 09:40h
4t B Asunción Bosch García DIJOUS 10:00h a 10:50h
4t C Aida Bañuls DIMECRES 10:00h a 10:50h
4t D Marta Cestero Aibar DILLUNS 12:00h a 12:50h
PR4 Eva Mª Guitérrez Berlanga DIMECRES 10:00h a 10:50h

PROFESSORS i HORES D’ATENCIÓ SETMANALS

Professor/a Dia Hora
Tina Ripollés Hernando DILLUNS 18:50h a 19:40h
Mª Victoria Antón Tejedor DIMARTS 10:00h a 10:50h
Cristian Cavero García DIJOUS 15:00h a 15:45h
Vicente Cerdá Cutanda DILLUNS 08:50h a 09:40h
Jaume Doménech Granell DIMARTS 15:45h a 16:30h
Amelia Fuster Matosas DILLUNS 15:45h a 16:30h
Lucía García Martínez DIMARTS / DIJOUS  
Arturo Giménez López DILLUNS 10:00h a 10:50h
Paloma Faus Miguel DIVENDRES 9:50h a 10:40h
Iván García DIJOUS 15:45h a 16:30h
Inma Oliver DIJOUS 10:50h a 11:40h
Mª Antonia Jovaní García DILLUNS 10:50h a 11:40h
Teresa LLopis Alonso DIJOUS 12:00h a 12:50h
Agustín López Pérez DIMECRES 11:10h a 12:00h
Marta Alcacer López DILLUNS 10:50h a 11:40h
Fernando Mª Navarro Pellicer  DIVENDRES 15:45h a 16:30h
Virtudes Vázquez DIJOUS 10:00h a 10:50h
José Vte. Piá Paredes DIVENDRES 08:50h a 09:40h

2.1- Reunions amb pares d’alumnes

La implicació i actuació subsidiària dels pares en les tasques escolars dels seus fills ha de ser un criteri assimilat i compartit per tots, pares, tutors i professors. Per això el centre ha de posar els mitjans necessaris per a afavorir aquests intercanvis.

A NIVELL INDIVIDUAL

  • Quan ho sol·licite la familia per mitjà de  l’agenda.
  • Per a aquest tipus de reunions personals cada tutor disposa d’una hora setmanal, a més de les hores, de 17:00h a 19:00h, d’un dijous per cada mes, indicats a l’agenda escolar. 

A NIVELL GRUPAL

A aquest tipus de reunions pertanyen les de caràcter informatiu al principi de curs i les de lliurament de qualificacions.

Les reunions de presentació als pares es van celebrar els dies 26 i 27 de setembre, constant de dues parts: els primers 45 minuts, d´informació general i recordatori de regles i normes d´organització i funcionament al centre, en el saló Bodes d´Or i conjunta amb tots els pares dels alumnes del mateix nivell; i la segona, d´informació de continguts curriculars, criteris de qualificació i aspectes de convivència amb el tutor i en cada aula corresponent.

 

  LLIURAMENT DE QUALIFICACIONS A PARES
Primera avaluació 12 de decembre de 2019
Segona avaluació 26 de març de 2020
Tercera avaluació i final 19 de juny de 2020